Opryskiwacze polowe zawieszane

Opryskiwacze polowe zawieszane

Opis techniczny

Oznaczenia modeli

 • P113/1
 • P113/2-3
 • P113/4-6
 • P113/7-8
 • P113/9-10

Do danych technicznych

O pryskiwacze polowe zawieszane Moskit 300l, 400 l, 600 l, 800l, 1000l charakteryzują się trwała i nowoczesną konstrukcją, przeznaczone są do wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawożenia płynnymi nawozami w małych i średnich gospodarstwach rolnych oraz w trudnych warunkach terenowych, w których użycie opryskiwaczy przyczepianych nie jest możliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
 • zbiornik główny: 300,600, 800,1000l – polietylen
 • zbiornik wody czystej do mycia rąk
 • pompa membranowo-tłokowa typu ZETA 100
 • rozwadniacz we wlewie zbiornika głównego
 • zawór sterujący ręczny ZSF na wysięgniku
 • belki polowe: 10,12, 15 m rozkładane ręcznie (symetrycznie)
 • samopoziomowanie belki
 • hydrauliczne podnoszenie belki 15m
 • ręczne podnoszenie belki 10,12m
 • układ cieczowy: węże PCV, rozpylacze co 50 cm
 • głowice 1-pozycyjne z rozpylaczami
 • zawór stało ciśnieniowy
 • Oprawa pojedyńcza włoska na rurce kwasoodpornej
 • Głowice 3 lub4 lub 5 – pozycyjne włoskie
 • Rozpylacz eżektorowy ID
 • Rozpylacz dwustrumieniowy DF
 • Rozpylacz dwustrumieniowy eżektorowy IDKT
 • Rozpylacz wielostrumieniowy z kryzami
 • Węże rozlewowe
 • Zawór stałociśnieniowy włoski
 • Podnoszenie hydrauliczne belki 10lub 12m
 • Rozkładanie hydrauliczne belki
 • Wymuszona stabilizacja belki
 • Elektryczny wyłącznik zaworu
 • Komputer
Copyright © 2013 d7 data7 |All Rights Reserved by Moskit|