opryskiwacz polowe zawieszane

Opryskiwacze polowe

Opryskiwacze polowe zawieszane Moskit 300l, 400 l, 600 l, 800l, 1000l  1200l 1500l charakteryzują się trwała i nowoczesną konstrukcją, przeznaczone są do wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawożenia płynnymi nawozami w małych i średnich gospodarstwach rolnych oraz w trudnych warunkach terenowych, w których użycie opryskiwaczy przyczepianych nie jest możliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

– Belka typu X dostępna 12, 15 i 18 m. belka rozkładana hydraulicznie niezależnie ( asymetrycznie). Sterowanie belki odbywa się za pomocą rozdzielacza hydraulicznego lub sterowanie elektrycznie z kabiny ciągnika.

– Belka typu H1 dostępna 12, 15 18 i 21m. belka rozkładana hydraulicznie zależnie P i L strona (symetrycznie). W standardowej opcji belka wyposażenie jest w podnoszenie i rozkładanie hydrauliczne które wymaga 3 wyjść hydraulicznych.  Opcjonalnie można wyposażyć belkę w rozdzielacz hydrauliczni manualny lub elektryczny.

– Belka typu H5 dostępna 12, 15 18 i 21m. Belka rozkładana hydraulicznie niezależnie Prawa i Lewa strona (asymetrycznie). Belka wyposażona jest w wymuszoną stabilizację belki oraz hydrauliczną blokadę. Belka sterowana jest za pomocą panelu elektrycznego umiejscowionego w kabinie ciągnika oraz w rozdzielacz elektrohydrauliczny który wymaga dwóch wyjść hydraulicznych.

– Belka typu H7 dostępna 12, 15 18 i 21m. Belka rozkładana hydraulicznie niezależnie  Prawa strona dzielona na dwie części i Lewa strona dzielona na dwie części (asymetrycznie). Belka wyposażona jest w wymuszoną stabilizację belki oraz hydrauliczną blokadę. Belka sterowana jest za pomocą panelu elektrycznego umiejscowionego w kabinie ciągnika oraz w rozdzielacz elektrohydrauliczny który wymaga dwóch wyjść hydraulicznych

Wyposażenie standardowe:

 • zbiornik główny: 300, 400,600, 800,1000, 1200, 1500l – polietylen
 • zbiornik wody czystej do mycia rąk
 • pompa membranowo-tłokowa produkcji włoskiej j firmy UDOR
 • rozwadniacz we wlewie zbiornika głównego
 • zawór sterujący ręczny ZSF na wysięgniku
 • belki polowe: 10,12, 15 m rozkładane ręcznie (symetrycznie)
 • samopoziomowanie belki
 • hydrauliczne podnoszenie belki 15m
 • ręczne podnoszenie belki 10,12m
 • układ cieczowy: węże PCV, rozpylacze co 50 cm
 • głowice 1-pozycyjne z rozpylaczami

Wyposażenie dodatkowe:

 • Oprawa pojedyńcza włoska na rurce kwasoodpornej
 • Głowice 3, 4 lub 5 – pozycyjne na rurce kwasoodpornej włoskie
 • Głowice 3 pozycyjne na wężu
 • Rozpylacz eżektorowy ID
 • Rozpylacz dwustrumieniowy DF
 • Rozpylacz dwustrumieniowy eżektorowy IDKT
 • Rozpylacz wielostrumieniowy z kryzami
 • Węże rozlewowe
 • Zawór stało ciśnieniowy włoski
 • Elektryczny włącznik głównego zaworu
 • Elektrozawór
 • Komputer BRAVO 180S, BRAVO 300S, BRAVO 400S, SPRAYDOS
 • Podnoszenie hydrauliczne belki dla belek10 lub 12m
 • Wymuszona stabilizacja belki
 • Rozwadniacz środków boczny
 • Zawór czerpalny
 • Dysza do płukania zbiornika
 • Rama i belka polowa Ocynkowana
 • Rozkładanie hydrauliczne belki
Copyright © 2013 d7 data7 |All Rights Reserved by Moskit|